CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ & HOÀN TIỀN

Chính Sách Đổi Hàng

  • Máy Được  Đổi Mới Sang Máy Khác Trong 7 Ngày Đầu Sử Dụng Nếu Phát Sinh Lỗi Do Nhà Sản Xuất

Chính Sách Trả Hàng

  • Trung Tâm Nhận Đổi Sang Máy Khác Có Giá Trị Tương Đương
  • Chúng tôi không chấp nhận hoàn trả lại hàng cho các sản phẩm không bị hỏng hoặc Khách Hàng Đổi Ý Không Thích Nữa

Chính Sách Hoàn Tiền 

  • Chưa Được Áp Dụng