Cách Phân Biệt Các Đời Nokia 8800 Hiện Nay

  1. Nguyen Son viết:

    Minh co con may 8910I bi hong ma hinh muon sua thi co sua dc khong và gia thang bao nhieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *